Meyakini Nilai-Nilai Yang Termuat Di Dalam Patriotisme

Meyakini Nilai-Nilai Yang Termuat Di Dalam Patriotisme


Nilai-nilai yang melekat pada patriotisme telah teruji dan terbukti keandalannya sejak bangsa Indonesia berjuang merebut dan memperrahankan kemordekaan hingga mengisi kemerdekaan. Dengan jiwa patriotisme kita dapat mengatasi masalah-masalah besar yang menghadang. Dengan semangat patriotism kita yang semula lemah menjadi kuat, yang semula terbelenggu menjadi bebas.Bangsa Indonesia telah membuktikan semua itu. Belanda dan Jepang telah berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kita agar bumi warisan nenek moyang ini dapat mereka kuasai selama-lamanya. Namun, tatkala mereka datang menyerang saat itu pula kita siap menghadang. Walau kadang-kadang perlawanan itu dapat dipadamkan, tetapi jiwa kita tetap hidup menyala-nyala sepanjang masa.

Rakyat Bali di bawah pimpinan Patih Jelantik, Jawa Tengah di bawah pimpinan Diponegoro, Sumatra Barat di bawah pimpinan Imam Bonjol, dan Aceh di bawah pimpinan Teuku Umar hanyalah sebagian kecil contoh yang walau hanya dengan senjata sangat sederhana namun karena perjuangannya dilandasi api semangat patriotisme yang tinggi mampu menghancurkan serdadu Belanda yang dilengkapi dengan senjata modern. Berpijak dan kenyataan itu, maka kita tidak perlu ragu akan kebenaran dan keandalan nilai-nilai patriotisme.
Sumber Pustaka: Yudhistira