Kesuburan Tanah Di Indonesia (Materi Pengayaan) Dan Cirinya

Kesuburan Tanah di Indonesia (Materi Pengayaan)


Ciri-ciri tanah yang subur antara lain sebagai berikut.
  1. Struktur tanahnya bagus, yaitu butir-butir tanahnya renggang, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil.
  2. Mempunyai garam-garaman dalam jumlah banyak sebagai bahan makanan tumbuh-tumbuhan.
  3. Mempunyai persediaan air dalam jumlah yang cukup yang berfungsi melarutkan garam-garaman.Ciri-ciri tanah yang kurang subur

  1. Struktur tanahnya kurang baik.
  2. Garam-garaman yang terkandung dalam tanah jumlahnya sedikit.
  3. Air yang terkandung dalam tanah jumlahnya sedikit.
Kesuburan tanah pulau-pulau di Indonesia berbeda-beda. Berikut ini keadaan tanah di beberapa pulau di Indonesia.
  1. Pulau Sumatra dan Pulau Jawa kondisi tanahnya sangat subur. Kedua pulau tersebut dilalui oleh jalur pegunungan muda, yaitu rangkaian Pegunungan Mediterania sehingga tanahnya sering mengalami peremajaan hasil letusan gunung api.
  2. Pulau Kalimantan termasuk pada.jalur pegunungan tua yang terbentuk pada zaman sekunder sehingga tanahnya kurang subur.
  3. Pulau Sulawesi tanahnya subur karena dilalui jalur Pegunungan Sirkum Pasifik.
  4. Pulau Papua (Irian Jaya) termasuk bagian dan jalur pegunungan Sirkum Pasifik sehingga tanahnya subur.
Sumber Pustaka: Yudhistira