Permasalahan Dan Pelestarian Sumber Daya Tanah (Materi Pengayaan)

Permasalahan Dan Pelestarian Sumber Daya Tanah (Materi Pengayaan)


Kesuburan tanah di suatu tempat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa menurunkan kesuburan dan ada kalanya menambah kesuburan. Namun secara umum tingkat kesuburan tanah di Indonesia terus mengalami penurunan.

Faktor utama yang mengancam kelestarian tanah di Indonesia adalah makin meningkatnya erosi. Meningkatnya erosi dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas (top soil) yang banyak mengandung unsur hara penyubur tanah. Erosi disebabkan penebangan hutan yang dilakukan secara sembarangan sehingga hutan menjadi gundul, air hujan tidak dapat tersimpan lagi di hutan, tetapi mengikis daerah-daerah yang dilalui sehingga terjadilah erosi tanah. Selain itu, jumlah penduduk di Indonesia semakin banyak sehingga lahan yang ada kebanyakan digunakan untuk perumahan dan industry seperti di Pulau Jawa.Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pelestarian sumber daya tanah adalah sebagai berikut.
  1. Mengadakan reboisasi pada daerah hutan yang gundul agar dapat berfungsi sebagai pengatur tata air.
  2. Mengadakan penghijauan pada lahan-lahan yang miring dengan jenis tanaman tahunan. Misalnya lamtorogung, kemlandingan, jambu mete, kaliandra hijau, dan lain-lain.
  3. Menyelenggarakan pertanian di daerah miring dengan membuat terasering atau sengkedan.
  4. Pada lereng-lereng gunung perlu dibuat hutan-hutan cadangan.
  5. Pemupukan diusahakan dengan pupuk hijau, pupuk kandang, pupuk buatan, dan pupuk kompos agar tanah tidak tercemar limbah kimia.
Sumber Pustaka: Yudhistira