Pemberontakan Tai Ping (1850-1864) Pada Gerakan Nasionalisme Cina

Pemberontakan Tai Ping (1850-1864)Pemberontakan Tai Ping mi dipimpin oleh Hung Siu-tsywan (seorang bangsa Cina beragama Masehi). Di dalam kitab Injil Masehi diceritakan bahwa dalam masyarakat yang sosialistis berlaku hukum sama rata, sama rasa. Ia bercita-cita ingin mendirikan masyarakat Cina seperti itu. Program-program yang dilakukannya antara lain:
  1. Bahan makanan, pakaian, dan uang dijadikan milik bersama.
  2. Tentara hams memegang teguh kesusilaan, tidak boleh mabuk, merokok, menghisap candu, atau me?gganggu keamanan rumah tangga serta kenaikan pangkat dalam ketentaraan tidak ditentukan oleh atasan, tetapi diusulkan oleh para prajurit kepada atasannya dan para prajurit itu bertanggung jawab terhadap nilai dan kecakapan para perwira yang diusulkan.


Pada tahun 1851, Hung Siu-tsyw4n memulai pemberontakannya melawan pemerintah Mandsyuria dan bangsa asing. Pada awal pemberontakannya, ia mendapatkan kemenangan yang gemilang. Hal itu disebabkan karena tentaranya teguh memegang disiplin dan mendapat dukurigan dan rakyat. Nanking dapat direbut dan diijadikan sebagai ibukota kerajaan. Setelah Nanking dapat dikuasai, Hung Siu tsywan memprokiamasi kan dirinya sebagai raja dan Kerajaan Sorga dan Damai Abadi (Tai Ping Tin Kuo). Selanjutnya, tentara Tai Ping menyerbu ke utara dan menyerang Kaisar Mandsyu yang berkeduduk2an di Peking.

Tiensin jatuh ke tangan Pemberontakkan Tai Ping, sehingga Peking terancam. Sedangkan bangsa asing yang merasa dirinya terancam oleh serangan-serangan yang dilancarkan pemberontak Tai Ping membentuk pasukan sukarelawan di bawah pimpinan Jenderal Ward dan Jenderal Gordon. Pasukan sukarelawan bersama-sama dengan pasukan kerajaan melawan pasukan Tai Ping dan berhasil merebut kembali Nanking. Hung Siu-tsywan bunih din, sedangkan pasukannya terus melakukan pertempuran dan pertempuran yang hebat tenjadi di Iembah Sungai Yang Tse, di mana jatuh korban yang cukup besar pada kedua belah pihak. Tentara Tai Ping dapat dipukul mundur dan berhasil dikalahkan. Arti PemberontakanTai Ping bagi bangsa Cina adalah:

  1. Merupakan pemberontakan sosial (revolusi sosial) ash dan Cina dan tidak mendapat pengaruh Barat.
  2. Pertama kali munculnya paham komunisme di Cina.
  3. Merupakan pelopor dan Mao Tse Tung dengan Kung Chang Tang (Partai Komunis Cina). Apa yang dijalankan oleh Mao Tse Tung sangat mirip dengan apa yang pernah dijalankan oleh Hung Siu-tsywan.
Sumber Pustaka: Erlangga